Velkommen til Kiropraktor Jensen sin nettside, på våre nettsider finner du informasjon om oss og hva vi gjør, priser, åpningstider, litt om våre kiropraktorer, helseforsikring og veibeskrivelse.

Spørsmål om Kiropraktor Jensen


Hva er kiropraktikk?
Kiropraktikk er et offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er evidensbasert og utføres uten bruk av medikamenter.


Hva gjør en kiropraktor?
En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege. Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Metodene som brukes er anerkjente i helsefaglig litteratur og har dokumentert* effekt for en rekke ulike tilstander. 


Kan kiropraktikk hjelpe for mine plager?
En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse innen diagnose, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Utdannelsen gir en innføring i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne jobbe som kiropraktor. Studiene legger også vekt på selvstendighet og evne til vitenskapelig tenkning, samt nødvendige holdninger og ferdigheter for livslang læring. Med denne bakgrunnen er kiropraktorer godt rustet til å levere helsehjelp av god kvalitet. Metodene som brukes er evidensbaserte med forankring i dokumentert kunnskap. Under konsultasjonen vil kiropraktoren foreta en sykehistorie og klinisk undersøkelse sammen med deg. Etter dette vil kiropraktoren kunne vurdere om du har behov for behandling eller om det vil være nødvendig å henvise deg videre til undersøkelse hos spesialist.


Hvor mange behandlinger er vanlig hos kiropraktor?
Antall behandlinger hos kiropraktor kan variere ut ifra ulike forhold som diagnose, kiropraktorens erfaring og dine preferanser som pasient. Kiropraktoren vil i samråd med deg avgjøre innhold og lengde på behandlingen.  


Er kiropraktikk farlig?
Kiropraktikk regnes som en trygg behandlingsform. Som ved enhver form for helsehjelp kan det likevel oppstå bivirkninger. Disse kan være en følelse av å være sår eller stiv i ledd og muskulatur, hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger i forbindelse med behandling hos kiropraktor. Alle kiropraktorer er bundet til helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.


Hva skyldes ”knekkelyden”?
Ved utførelse av kiropraktorenes manipulasjonsgrep kan det ofte høres en karakteristisk ”knekkelyd”. Lyden kommer av små luftbobler som dannes og frigjøres fra leddet i forbindelse med behandlingen.


Kan kiropraktorer sykemelde?
Kiropraktorer kan sykemelde med inntil 12 uker. Kiropraktorer er på lik linje med annet helsepersonell bundet til arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens krav om oppfølging av sykemeldte.

Kan kiropraktor henvise til røntgen og MR?
Kiropraktorer kan henvise til bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT dersom dette er nødvendig.


Trenger jeg henvisning for å komme til kiropraktor?
Kiropraktorer er primærkontakter med selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.


Hvor parkerer jeg?

Utenfor Aktiv 365 Straume finner du gratis parkering rundt hele bygget, det er også parkering for større kjøretøy på øst-siden av bygget på den åpne plassen.